Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie komt later

verbindingAlgemeen

Begin 2017 komt het ministerie van Economische Zaken met een nieuw wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie. Aanleiding de overnamepoging van KPN door América Móvil in 2013. Toen vroeg de Tweede Kamer aan de minister om de risico’s voor de nationale veiligheid bij een overname van een belangrijke Nederlandse telecommunicatie-aanbieder door een buitenlandse partij in beeld te brengen.

 

Bij de uitwerking van het wetsvoorstel is gebleken dat het vraagstuk breder is dan alleen KPN. Ook andere grote telecomspelers in Nederland beschikken over infrastructuur en diensten waarvan misbruik of uitval tot een bedreiging van het publieke belang zou kunnen leiden. Dit heeft onder meer te maken met de toegenomen betekenis van telecommunicatie in de maatschappij.

Ook heeft het kabinet twijfels over de proportionaliteit van het voorstel. De genoemde maatregelen zorgen bijvoorbeeld – ook op momenten dat er geen dreiging uitgaat van een overname of benoeming – voor administratieve lasten bij de aangewezen ondernemingen. Dit is met name het geval bij de benoeming van bestuurders en commissarissen. Ook het vestigingsklimaat en het gelijke Europese speelveld zijn punten van aandacht. Zo is het de (internationale) concurrentie die er mede voor zorgt dat Nederland beschikt over eersteklas telecommunicatievoorzieningen.

Minister Kamp: “Zoals ik in mijn voornoemde Kamerbrief al heb aangegeven, moet het gezochte instrument enerzijds de nationale veiligheid afdoende borgen en anderzijds investeringen op bedrijfseconomische gronden niet afschrikken. Dit is de reden geweest om de eerder ingezette koers opnieuw te bezien. Ik ben op dit moment in gesprek met mijn collega’s binnen het kabinet over een alternatief dat beter rekening houdt met bovenstaande aandachtspunten.” De risico’s van ongewenste zeggenschap beperken zich volgens de minister niet tot de telecomsector alleen. Het vraagstuk is onderdeel van een bredere vraag over economische veiligheid in diverse vitale sectoren.

verbindingWet ongewenste zeggenschap telecommunicatie komt later