Winnaars OMS Challenge bekend

verbindingAlgemeen

Prijsuitreiking OMS Challenge 28mei2015 001
De winnaars van de OMS Challenge Midden- en West-Brabant zijn gisteren bekend gemaakt door de voorzitter van Veiligheidsregio MWB, de heer Noordanus. Dit zijn: TweeSteden Ziekenhuis (zorg), Pathé (mkb), Destil (industrie) en Ons Middelbaar Onderwijs (overig). Noordanus: “Op een innovatieve manier hebben we samen met bedrijven en organisaties gezocht naar oplossingen om het aantal loze brandmeldingen te verminderen”. Naast bloemen en een trofee ontvingen zij een cheque voor een brandweerbeleving met barbecue voor vijf personen.

Minder loos alarm
De OMS (Openbaar Meld Systeem) Challenge is een bewustwordingscampagne waarbij medewerkers van bedrijven en instellingen meer inzicht krijgen in onnodige brandmeldingen en hoe deze te voorkomen. Deze campagne zorgt samen met het actief benaderen van de grootste veroorzakers van loze brandmeldingen, meer tijd voor verificatie van de melding, voorlichting en het plaatsen van slimme rookmelders, voor goede resultaten. Het aantal OMS-meldingen is ten opzichte van 2011 met 32% gedaald. Het aantal uitrukken van de brandweer zelfs met 42%.

Minder kosten, meer veiligheid
Minder loze brandmeldingen en minder onnodig uitrukken van de brandweer levert de brandweer, bedrijven en instellingen, maar ook werkgevers van vrijwillige brandweerlieden een forse kostenbesparing op. Daarnaast komt het ten goede aan de verkeersveiligheid, voorkomt het een hoop onrust en blijft het personeel van bedrijven en instellingen alert bij een echte brandmelding. Volgens Diemer Kransen, regionaal brandweercommandant, een win-win situatie voor iedereen. “Deze aanpak werkt en we gaan hier dan ook zeker mee door”.

Alarmbassadeurs

Ruim 200 bedrijven en instellingen in omgeving Tilburg, Waalwijk en Breda deden mee aan de OMS Challenge. Hiervoor fungeerden medewerkers van deze organisaties als ‘alarmbassadeur’. Een jaar lang kregen ruim 500 ‘alarmbassadeurs’ opdrachten, vragen en uitdagingen over onnodige en nodeloze brandmeldingen. Met deze opdrachten konden zij punten verdienen. De deelnemende organisaties zijn in categorieën ingedeeld. Het bedrijf of instelling met de meeste punten in hun categorie won de OMS Challenge.

verbindingWinnaars OMS Challenge bekend