WRC 2015: successen met Nederlandse inbreng

verbindingAlgemeen

In november kwamen 3750 afgevaardigden uit bijna 170 landen bijeen in Genève om afspraken te te maken met betrekking tot internationaal frequentiebeleid. Tijdens de WRC2015 zijn nieuwe regels afgesproken over de verdeling van spectrum en het voorkomen van storingen. Het gaat daarbij om richtlijnen die nationaal – dus ook in Nederland – verder moeten worden uitgewerkt.

Volgens Agentschap Telecom is de WRC 2015 succesvol verlopen en heeft Nederland daar een actieve inbreng in gehad, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het besluit om binnen de 1087.7-1092.3 Mhz band ruimte te alloceren voor toekomstige vliegtuigvolgsystemen. Daarnaast wordt, mede op Nederlandse aandrang, besloten om internationaal onderzoek te starten naar de regels rond frequenties die kunnen worden gebruikt bij zogenaamde ‘suborbital flights’ van vliegtuigen die tot hoger dan 100 kilometer boven het aardoppervlak vliegen.
Ook rond het frequentiegebruik door satellieten zijn tijdens de WRC2015 nieuwe afspraken gemaakt. Zo zijn de Radio Regulations zodanig aangepast dat ze minder regeldruk en administratie met zich meebrengen. Bovendien heeft de conferentie besloten extra spectrum in de 14,5 GHz/band vrij te maken voor gebruik door de vaste satellietdienst FSS. Het Nederlandse voorstel om
nieuw frequentiespectrum te onderzoeken voor zogenaamde pico- en nanosatellieten – die zeer beperk in omvang zijn – werd overgenomen.

In de komende editie van Verbinding leest u meer over deze – en alle andere – besluiten die tijdens de WRC2015 zijn genomen.

verbindingWRC 2015: successen met Nederlandse inbreng