ZonMw evalueert onderzoek naar elektromagnetische straling

verbindingAlgemeen

Lichtgolf

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw, heeft het onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden en Gezondheid laten evalueren.

Hoofdconclusies uit het evaluatierapport van het onafhankelijke bureau Technopolis zijn dat het onderzoeksprogramma een groot netwerk van expertise in Nederland heeft opgebouwd en dat diverse onderzoeken nieuwe inzichten hebben opgeleverd. Verder onderzoek blijft nodig. Het onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden en Gezondheid loopt in elk geval nog door tot 2019. Het volledige onderzoeksrapport vindt u op de website van ZonMw.

Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid. Soms is er discussie over het wetenschappelijke gehalte van een onderzoek. Wetenschappers hebben criteria opgesteld voor het doen van betrouwbaar onderzoek. Dit houdt bijvoorbeeld in dat herhalingsonderzoek onder dezelfde omstandigheden dezelfde resultaten moet opleveren. Bij onderzoek naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden is het daarom ook belangrijk dat de onderzoeksgroep representatief is en dat wordt uitgesloten dat eventuele externe factoren van invloed zijn op de resultaten.

In 2006 heeft de rijksoverheid ZonMw de opdracht verleend om het onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden en Gezondheid te coördineren. Dit programma heeft als doel de Nederlandse kennisinfrastructuur op het terrein van elektromagnetische velden en gezondheid te versterken en beter inzicht te verkrijgen in de mogelijke gezondheidseffecten.

verbindingZonMw evalueert onderzoek naar elektromagnetische straling